Elsäkerhetsverket

Vi fick i uppgift att utveckla en ny lösning för Elsäkerhetsverkets webbplats, i syfte att göra det allmänna medvetandet om myndigheten större. Projektet resulterade i en mycket lyckad EPiServer-lösning. Ta del av projektledarens beskrivning kring hur vi gick tillväga.

Utmaningen

Elsäkerhetsverket hade som ambition att öka det allmänna medvetandet om myndigheten och därigenom skapa en webbplats som möjliggör en tydligare och effektivare kommunikation och interaktivitet med sina målgrupper.

Utöver detta skulle vi ersätta myndighetens Intranät där informationsutbyte sker. Förändring av webbplatsen skulle stödja verksamhetens arbete i målet att nå en trygg och störningsfri el och öka kunskapen om elsäkerhet i samhället.

Initialt skulle vi ta över förvaltningen av befintlig lösning och parallellt med detta planera för ett projekt som innehöll alla faser av ett projekt. Allt ifrån koncept och idé till design och utveckling av ny lösning baserad på ny EPiServerbaserad plattform.

Den nya webbplattformen hade krav på förenklad och tydligare navigering struktur, tydligare menyer och rubriker med mera, målgruppsanpassade ingångar och en modern tilltalande design.

Lösningen

Baserat på ovan ”specifikation” tog vi oss an uppdraget med ett workshoparbete för att definiera målgrupper för lösningen och deras behov. Detta arbete ledde via ett idé- och konceptarbete fram till ett designunderlag för Elsäkerhetsverkets nya lösning. ”Designspråket” och konceptet utvecklade i nära samarbete med myndigheten och den efterföljande utvecklingen genomfördes agilt för att ligga nära Elsäkerhetsverkets behov.

Resultatet

Resultatet blev en lättillgänglig och flexibel lösning som bjuder in till delaktighet hos allmänheten. Lösningen effektiviserar Elsäkerhetsverkets verksamhet kring processen för att hantera alla de frågor som allmänheten ställer. Lösningen innefattar även ett Intranät där Elsäkerhetsverkets verksamhetsgrenar kan samverka, lagra och strukturera information. Den effektiviserar också Elsäkerhetsverkets verksamhet kring processen för att hantera alla de tusentals frågor som allmänheten ställer årligen.

Sveriges bästa webbplats!

Vår lösning för Elsäkerhetsverket utsågs på Web Service Awards 2016 till bästa webbplats inom samhällskommunikation!

"Resultatet blev en lättillgänglig och flexibel lösning som bjuder in till delaktighet hos allmänheten."

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

    Ta del av fler referenser