Holmen

Business Intelligence

Holmen med sina fem olika verksamhetsområden – skog, kartong, papper, trävaror och energi hade behov av uppföljning på många olika nivåer av koncernen. Läs hur vi tog oss an utmaningen tillsammans med Holmen.

http://Marcus%20Olivelund%20affärsområdesansvarig%20på%20Consid%20Business%20Intelligence

Marcus Olivelund

Affärsområdesansvarig Business Intelligence

marcus.olivelund@consid.se 073-351 99 99

Utmaningen

Holmen behövde hjälp med uppföljning på gemensam koncernnivå där man tittar på generella KPI:er som täcker hela koncernen. De behövde även hjälp med uppföljning ner på detaljnivå där man kontrollerar produktionsplaneringen på en pappersmaskin på ett bruk.

Utmaningen bestod därför av att synka verksamhetens olika orter som har olika datorsystem, att se till att begrepp och namnsättningar överensstämmer samt att arbetsprocesser bestäms centralt. Detta för att uppföljningen ska bli korrekt, lättförstådd och lättanvänd.

Holmen bad oss om hjälp för att tillsammans kravställa och dimensionsmodellera nya delar, såsom produktionsplanering och KPI:er för underhåll av deras pappersmaskiner och befintliga BI-system. Uppdraget gick även ut på att hjälpa Holmen IT att implementera en förvaltningsorganisation för BI och att visualisera analysdata i Power BI.

 

Lösningen

HBIP (Holmen Business Intelligence Platform) ska vara en BI-plattform där innehållet styrs av olika verksamhetsområdens arbetsprocesser och alltså inte av vilka datorsystem som används. Detta skapas genom att informationskontrakt sätts upp mot källsystem för att skapa bättre möjligheter att migrera, uppgradera eller byta ut dessa.

Uppföljning och dataanalyser skapas utifrån enkla frågor som analyserna ska svara på och det ska finnas ett syfte med vad uppföljningen ska användas till. Uppföljningen ska belysa det områden verksamheten behöver lägga fokus på istället för att presentera data i långa listor.

 

Resultatet

Holmen Business Intelligence Platform bidrar till att alla verksamhetsområden inom Holmen-koncernen idag har en gemensam och likartad uppföljning som följer organisationens arbetsprocesser och mäter uppsatta mål.

 

Om Holmen

Holmen är en svensk skogsindustrikoncern med över 400 år historia och en av Sveriges största skogsägare. Företaget producerar kartong, papper, trävaror och förnybar energi från vatten och vind. Holmen IT, placerat i Norrköping, levererar tjänsteorienterade moderna IT-tjänster till Holmens fem olika verksamhetsområden som finns på ett flertal olika orter inom och utanför Sverige.

 

Läs mer om hur vårt affärsområde Business Intelligence jobbar för att hjälpa organisationer med beslutsstödsystem och dataanalys.

Vill du veta mer?

Lämna din e-mail så hör vi av oss.

  Ta del av fler referenser

  Consid – ett prisvinnande bolag

  Consid är ett av Sveriges snabbast växande bolag som erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring. Företaget startades 2000 av Peter Hellgren och Henrik Sandell och har idag nära 1000 anställda. Omsättningen för 2019 var 1 050 000 000 kronor.

  Dagens industri gasellföretag 2020

  Gasellföretag
  9 år i rad

  Veckans affärer Superföretag 2020

  Superföretag
  8 år i rad

  Karriärföretagen 2021

  Karriärföretag
  6 år i rad

  Sveriges bästa arbetsgivare Universum IT-bolag

  Sveriges bästa
  arbetsgivare

  Läs mer om våra utmärkelser