IDA Infront

Hur skapar vi framtidens användarupplevelser? Det var utmaningen vi stod inför tillsammans med IDA Infront. Ta del av hur vi skapade kommunikationslösningen för det nya systemet iipax one.
http://Sigrid%20Lindström%20medarbetare%20på%20Consid

Sigrid Lundin Lindström

Projektledare Communication

sigrid.lindstrom@consid.se 076-046 20 76

Utmaningen

Ida Infront grundades 1984 som en avknoppning vid Linköpings universitet. Företaget utvecklar ärendehanteringssystem och säkra kommunikationsflöden. Redan från början hade man ett tydligt mål – att göra det krångliga enkelt. Men flera av deras system började bli omoderna, var svåra att använda och varken grafiskt eller funktionsmässigt tilltalande. Consid fick i uppdrag att skapa kommunikationslösningen för det nya systemet iipax one.

Lösningen

Vi började med att analysera mål, behov och problem för att samla insikterna som ligger till grund för strategin. Utifrån detta presenterade vi sedan idé och koncept som syftade till att lyfta Ida Infront till en modern leverantör av digitala ärendehanteringssystem. Största fokus låg på design, användarens behov och mobilitet. Vi skapade ett helt nytt grafiskt ramverk och en lösning som är responsiv, enhetsoberoende och utbyggbar. Det nya gränssnittet har en enklare, tydligare grafik och en luftigare layout där färg och form är optimerat för användarvänlighet.

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

    Ta del av fler referenser