Länsstyrelsen: Kampanjer mot sexköp och prostitution

För att motverka prostitution lanserade länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län gemensamma informationskampanjer i samarbete med Polismyndigheten och Novahuset. Consid Communication fick uppdraget att utforma dem.

Lösning

Vi skapade två kampanjer, med varsina infallsvinklar. Den ena fokuserade på det paradoxala i sexköpet – att det är den som säljer sex som oftast får betala det högsta priset, genom fysiskt och psykiskt våld, utanförskap samt missbruk. Den andra kampanjen hade infallsvinkeln att det idag är ca 7,5 % av de svenska männen som någon gång köpt sex. En sexköpare kan vara vem som helst, även familjefäder, kollegor och vänner.

Resultat

Kampanjerna har lanserats på sociala medier, samt i print. De organisationer som samverkat kring kampanjen har alla upplevt ett mycket gott gensvar hos sina respektive målgrupper.

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

    http://Douglas%20Lindevall%20Communication%20Consid

    Douglas Lindevall

    Affärsområdesansvarig Communication

    douglas.lindevall@consid.se 070-977 10 03

    Ta del av fler referenser