NIBE

Från första kontakten med NIBE Energy Systems har fokus legat på en skalbar lösning som ska kunna anpassas till olika marknader och länder, samt till företagets dotterbolag. Läs mer om hur det kostnadseffektiva och strategiska Small, medium, large-konceptet tog form hos NIBE Energy Systems.

Utmaningen

För NIBE Energy Systems fanns vid en första kontakt en tydlig utmaning i att bygga en ny webbplattform – att skapa en skalbar lösning vilken skulle gå att använda mot företagets och dotterbolagens alla marknader.

Detta för att kunna kommunicera enhetligt och skapa en tydligare struktur i hur NIBE kommunicerar via sin sajt, samt att kunna fokusera mer på kundupplevelsen på hemsidan.

Uppdraget

Därav bestod uppdraget i mångt och mycket av att skapa en skalbar plattformsstruktur som skulle gå att applicera på alla länders och dotterbolags sajter, samtidigt som anpassningsmöjligheter mot enskilda länder och marknader var av stor vikt.

I och med detta innefattade uppdraget en uppgradering av såväl externwebb och gränssnitt som PIM-system och arkitektur.

Lösningen

Lösningen heter Small, medium, large-konceptet – en stor digital plattformsstruktur som likt en förgreningsdosa ska kunna jackas in i samtliga dotterbolag, och mot samtliga marknader och länder. Det handlar om mallar anpassade för olika storlekar som kan återanvändas med arkitektur, gränssnitt och PIM–system beroende på omfattning.

I konceptet ingår en SiteVision-baserad webbsajt och ett PIM-system i inRiver som är kopplat till sajten. Stort fokus ligger på UX med målet att göra det lättare för kunder att guidas rätt med utgångspunkt i kundens egna unika situation, boende och behov.

Resultatet

På NIBE är man nöjda med att nu ha en skalbar och välordnad webbsajt som styrs globalt från huvudkontoret i Markaryd. Denna kontroll har lett till att NIBEs alla sajter, på olika språk och mot olika marknader, har en genomgående röd tråd, rätt grafiska profil men samtidigt kan anpassas mot just den marknadens behov och efterfrågan.

I skrivande stund rullas projektet ut, och man har än så länge lanserat Small, medium, large-konceptet på flertalet marknader, bland andra Sverige, Tyskland och Storbritannien. Nu står övriga marknader, och så småningom även dotterbolag, på tur.

– Samarbetet med Consid har präglats av en gemensam syn på att förstärka och förenkla kundupplevelsen när man som konsument kommer in på NIBEs hemsida. Nu är det dags för nästa steg att rulla ut hemsidan till övriga länder inom affärsområdet, säger Magnus Axelsson, Marknadskommunikationschef på NIBE Energy Systems.

Om NIBE Energy Systems

NIBE Energy Systems är Nordens största tillverkare av energiprodukter för villor och fastigheter. Företaget är grundat i Markaryd, där huvudkontoret ligger än idag, och man är marknadsledande i norra Europa inom varmvattenberedare och värmepumpar. Idag är företaget aktivt i 27 länder på fem kontinenter och har mer än 15000 anställda över hela världen.

"Samarbetet har präglats av en gemensam syn på att förstärka och förenkla kundupplevelsen."

Magnus Axelsson, NIBE

Intresserad av vårt erbjudande inom PIM och UX?

Lämna din e-post så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  http://Sebastain%20Schrewelius,%20affärsutvecklare%20på%20Consid

  Sebastian Schrewelius

  Affärsutvecklare

  sebastian.schrewelius@consid.se 070-863 71 36

  Ta del av fler referenser

  Consid – ett prisvinnande bolag

  Consid är ett av Sveriges snabbast växande bolag som erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring. Företaget startades 2000 av Peter Hellgren och Henrik Sandell och har idag nära 1000 anställda. Omsättningen för 2019 var 1 050 000 000 kronor.

  Dagens industri gasellföretag 2020

  Gasellföretag
  9 år i rad

  Veckans affärer Superföretag 2020

  Superföretag
  8 år i rad

  Karriärföretagen 2021

  Karriärföretag
  6 år i rad

  Sveriges bästa arbetsgivare Universum IT-bolag

  Sveriges bästa
  arbetsgivare

  Läs mer om våra utmärkelser