Norrenergi fick ny kundportal

Vi har utvecklat en ny kundportal √•t och tillsammans med Norrenergi. Den nya l√∂sningen har √∂kat anv√§ndandet med hela 54 %, anv√§ndarv√§nligheten och bidrar till att effektivisera kundernas energianv√§ndning ‚Äď n√•got som uppskattas av b√•de anv√§ndarna och milj√∂n.

Utmaningen

Norrenergi stod inför utmaningen att öka intresse och medvetande om sina produkter och tjänster för att få sina befintliga kunder, privata som organisationer, att spara energi och därmed minska sin miljöpåverkan. Genom att modernisera och uppdatera den digitala kontakten med sina kunder såg man stora möjligheter till att klara denna utmaning.

En ‚ÄĚMina sidor‚ÄĚ-portal fanns p√• plats sedan tidigare f√∂r att Norrenergi skulle kunna interagera med sina kunder, men denna beh√∂vde moderniseras och vidareutvecklas f√∂r att man skulle kunna ta sig an utmaningen.

Problematiken med den befintliga lösningen låg i att interaktionen och kommunikationen med kunderna var väldigt begränsad, så även möjligheterna till att uppdatera och förändra plattformen ur utvecklar-, admin- och redaktörsynpunkt. De brottades med långa ledtider i vidareutvecklingen och kunde inte möta kundernas efterfråga på funktionalitet och interaktivitet. Dessutom saknades möjlighet att analysera användandet av portalen.

Istället för att köpa in en statisk lösning från en tredje part, ville man nu istället utveckla något eget. Detta för att öka flexibiliteten och ha möjlighet att skräddarsy lösningen för att möta kundernas behov. Inte bara vid projektets start, utan även i vidareutvecklingen allt eftersom behoven förändras hos deras kunder.

För Norrenergi var det av största vikt att underlätta vardagen och optimera energiförbrukningen för både deras kunder och samhället i stort. Ett viktigt mål var därför att utbilda, informera och engagera kunder om fjärrvärme och information som traditionellt sett kan vara svår och tung att ta till sig.

Lösningen

Vi tog oss an utmaningen genom att börja med en översiktlig genomlysning av nuläget tillsammans med Norrenergi som redan påbörjat arbetet med en ny kundportal. Detta mynnade ut i en plan för en ny kundportal där tillgänglighet, design, interaktion och utbildning var ledorden. Vi har därifrån stått för allt från UX till färdigutvecklad kundportal och förvaltning.

CMS:et som sedan tidigare valts var Umbraco. Vi genomf√∂rde en √∂vergripande ‚ÄĚReactifiering‚ÄĚ, d√• alla sidor numera √§r byggda i React. All data som presenteras f√∂r kunden, s√• som energif√∂rbrukning och returtemperatur, h√§mtas numera fr√•n Norrenergis centrala databas p√• daglig basis. Dessutom byggdes en Bank ID-integration som m√∂jligg√∂r att samtliga anv√§ndare nu har m√∂jlighet att logga in med Bank ID.

För oss på Consid har det täta samarbetet, dels våra affärsområden emellan, men även med Norrenergi, varit nyckeln i projektet. Att tillsammans med kunden ha möjlighet att utveckla såväl front-end som back-end och även designa UI/UX i tätt samarbete har gjort projektet effektivt och träffsäkert.

Resultatet

Plattformen har tagits emot väl av Norrenergis kunder. Antalet användare i den nya kundportalen har på bara två månader ökat med 54 %, jämfört med det totala antalet användare som loggat in de senaste 1.5 åren.

Idag bidrar Norrenergis kundportal till att effektivisera och optimera kundernas energianvändning. Detta genom att tillgängliggöra information om kunders förbrukning i form av tydliga tabeller, grafer, nyckeltal m.m. En av de mest uppskattade funktionerna med den nya portalen är just den nya översiktsvyn där fastighetsbolag med ett större bestånd enkelt kan jämföra fastigheter i hela beståndet med varandra och därigenom göra prioriteringar av åtgärder för att minska såväl kostnad som energianvändning.

F√∂rutom att kunderna uppskattar l√∂sningen, har √§ven plattformen visats upp f√∂r branschkollegor i inspirerande syfte. Kundportalen har bland annat omn√§mnts som ‚ÄĚen f√∂reg√•ngare i branschen‚ÄĚ.

Norrenergi har nu även möjlighet att analysera och vidareutveckla plattformen. Redan två månader efter lansering beslutades det om en vidareutveckling av kundportalen i form av två parallella projekt. Dessa fortlöper för att skapa praktisk nytta inom energiområdet för Norrenergis kunder och samhället i stort.

Om Norrenergi

Norrenergi är ett kommunalägt energibolag som värmer fler än 100 000 människor som bor och arbetar i Solna, Sundbyberg, Bromma och Danderyd. Bolaget har ett 80-tal anställda med huvudkontor beläget i Solna Strand.

Antalet användare i den nya kundportalen har på bara två månader ökat med 54 %.

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

    Ta del av fler referenser