Sirius

SAFe® kurser, Leading SAFe® och SAFe® for Teams

Sirius är ett globalt försäkringsbolag som genomgår en digital transformation för att bättre möta sina kunders behov. En viktig strategisk inriktning i denna transformation är att få medarbetare och team att jobba mer agilt med gemensamma filosofier och modeller.

http://Simon%20Hoof,%20Förvärvs-%20och%20etableringsansvarig%20på%20Consid

Simon Hoof

Förvärvs- och etableringsansvarig

simon.hoof@consid.se 076-822 31 66

Behov

 • Som en del av att göra organisationen mer agil beslutades att genomföra två certifierande SAFe® kurser, Leading SAFe® och SAFe® for Teams, för bolagets utvecklingsavdelning.
 • Kunden letade efter en partner som kunde ta fram upplägg, genomföra samt facilitera utbildningsinsatserna. Deltagarna jobbade runt om i Sirius globala organisation vilket satte specifika krav på genomförande och innehåll.

Lösning

 • Consid tog fram ett kursmaterial specifikt anpassat för Sirius samt ett digitalt genomförande.
 • Båda kurserna genomfördes i en remote miljö med hjälp av digitala verktyg för videokommunikation, facilitering och övningar.
 • Innehållet i utbildningarna utformades efter Sirius förutsättningar där exempel och övningar baserades på organisationens nuvarande arbetsrätt, modeller samt utvecklingsprojekt. Anpassningen gjordes för att skapa mervärde för deltagarna och organisationen i stort.
 • Utbildningarna genomfördes under en månad och omfattade totalt över 50 medarbetare.

Resultat

 • Resultatet av kurserna var sammantaget bra med mycket nöjda kursdeltagare. Efter genomförandet fanns en homogen grund och förståelse till ett agilt arbetssätt enligt SAFe®.
 • Samarbetet mellan Consid och Sirius fungerade mycket bra och var en nyckel till ett effektivt utbildningsförfarande. Consid tilläts som leverantör arbeta väldigt nära kundens verksamhet, vilket var en starkt bidragande faktor till det positiva utfallet.
 • Utfallet  av utbildningarna har blev ett effektivare arbetssätt samt ett enat arbetssätt över organisationen. Det har skapat ett högre engagemang hos medarbetarna och Sirius har nu snabbare access till nya utrullningar.

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

  Ta del av fler referenser