Sjöfartsverkets kundtidning - Sjörapporten

Copywriting / Grafisk produktion

Sjörapporten har i ett tiotal år utvecklats från en renodlad personaltidning till en bred publikation som riktar sig till såväl Sjöfartsverkets kunder och sjöfartsintressenter som branschkollegor och medarbetare. Consid fick uppdraget att lyfta en redan gedigen produkt till en ännu högre nivå, såväl grafiskt som innehållsmässigt. Läs mer om projektet här!

Sjörapporten är en viktig del av Sjöfartsverkets externa kommunikation. Syftet är bland annat att tydliggöra Sjöfartsverkets uppdrag och verksamhet, väcka intresse och engagemang och sprida kunskap genom artiklar om infrastruktur, forskning, innovation och båtliv mm.

Utmaningen 

Målsättningen med Sjörapporten var att visa på affärsnytta för betalande kunder och intressenter genom att spegla deras verksamheter, samt att ge Sjöfartsverkets medarbetare en känsla av stolthet så att de blir ambassadörer för sin arbetsplats. Med detta i åtanke var det viktigt i projektet att innehållet blev både brett och djupt, så att Sjörapporten kan behålla och utveckla sin ställning som en bärare av grafiskt tilltalande kommunikation med stort läsvärde.

Lösningen

Sjörapporten kommer ut med fem nummer per år och har en upplaga på 5 000 ex per nummer. Consids arbete omfattade research, planering, förberedelser och genomförande av intervjuer med såväl Sjöfartsverksanställda som externa personer, textproduktion för artiklarna samt grafisk formgivning och bild- och grafikarbete.

Resultatet

Arbetet med Sjörapporten har genomsyrats av ett öppet, varmt och positivt arbetsklimat, med ömsesidig transparens och stor delaktighet i arbetets olika delar, vilket har gjort projektet smidigt, effektivt och framför allt roligt.

– Processen har präglats av ett arbetssätt där vi snarare har varit en sammansvetsad arbetsgrupp, än beställare respektive utförare, säger Emma Brask, redaktör på Sjöfartsverket.

Om Sjöfartsverket

Sjöfartsverket är en svensk myndighet med uppgift att verka för goda förutsättningar för sjöfarten i Sverige. I detta ligger bland annat ansvar för farledshållning, lotsning, isbrytning, sjömätning, produktion av sjökort, sjötrafikinformation samt sjö- och flygräddning.

"Arbetet med Sjörapporten har genomsyrats av ett öppet, varmt och positivt arbetsklimat."

http://Helena%20Norberg%20medarbetare%20Consid%20Communication

Helena Norberg

Kundansvarig Projektledare

helena.norberg@consid.se 070-174 80 13

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

    Ta del av fler referenser