Webbdirektivet

Tillgänglighetsanpassning för offentlig sektor

Analys av tillgänglighet

Vi analyserar tillgängligheten på er webb och app med svtamp i Webbdirektivet

Till analysen

Checklista Webbdirektivet

7 enkla steg för att tillgänglighetsanpassa din webb eller app idag

Checklista tillgänglighet

Utbildning tillgänglighet

Lär dig hur du ska anpassa din webbplats inför det nya direktivet

Tillgänglighetsutbildning

Den 23 juni 2021 började Webbdirektivet gälla även för mobila appar. Det är mycket att tänka på för att tillgänglighetsanpassa sin app, men det kan vara enkelt. Vi hjälper er navigera rätt kring Webbdirektivet för att ni ska uppfylla kraven.

23 september 2019
Nya webbar berörs

23 september 2020
Alla webbar berörs

23 juni 2021
Alla appar berörs

Allt du behöver veta om Webbdirektivet

Vad är Webbdirektivet?

Webbdirektivet är ett EU-direktiv med syftet att öka webbplatsers och appars tillgänglighet. Detta för att en webbplats eller apps alla besökare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha samma förutsättningar att ta till sig informationen. Direktivet innebär att hela Europa får samma minimikrav vad gäller digital tillgänglighet.

Det är däremot fritt fram för EU:s medlemsländer att sätta en högre miniminivå, något som Sverige gjort. Från och med första januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i Sverige. Exakt vad den innebär kan du läsa om på DIGG:s sajt med fokus på digital tillgänglighet.

 

För vilka gäller Webbdirektivet?

Alla organisationer som klassificeras som ”offentligrättsliga organ”, vilket i princip omfattar alla upphandlande myndigheter, omfattas av direktivet. Myndigheter, kommuner och landsting är därför några av de organisationer som påverkas. Även vissa privata organisationer, med offentligt finansierade tjänster, omfattas av Tillgänglighetsdirektivet.

Hör av dig i formuläret nedan om du är osäker på om din organisation omfattas av Webbdirektivet.

 

När trädde Webbdirektivet i kraft?

Webbdirektivet trädde initialt i kraft den 1 januari 2019, men vad som gäller för olika typer av webbplatser och appar varierar. Nedan datum finns angivna i direktivet:

  • 23 septemeber 2019: från och med detta datum berörs nya webbplatser – d.v.s. webbplatser som offentliggjorts efter den 23 september 2018.
  • 23 september 2020: från och med detta datum berörs befintliga webbplatser – d.v.s. webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018. Även tidsberoende media (video m.m.) berörs från och med detta datum.
  • 23 juni 2021: från och med detta datum berörs publika appar.

Webbdirektivet för webbplatser gäller även intranät som publicerats efter den 23 september 2019. Intranät som publicerats före den 23 september 2019 omfattas däremot inte av någon bortre tidsgräns. Däremot ska de ”göras tillgängliga när de genomgår en omfattande översyn”.

 

Varför behöver jag tillgänglighetsanpassa min webb och app?

En webbplats eller app som idag inte är tillgänglighetsanpassad möter stora utmaningar. Responsiv design, tillgänglig information och grafik som alla kan ta till sig, oavsett funktionsnedsättning, är idag ett måste.

Med rätt tillgänglighetsanpassning möter man inte bara de lagkrav som man enligt Webbdirektivet måste uppnå, det finns en rad ytterligare anledningar till att tillgänglighetsanpassa sin webbplats.

Möter man användarna på bästa möjliga sätt, med rätt anpassning, har användaren lättare att navigera och ta till sig informationen. Detta kan bidra till att du får fler och nöjdare besökare på din webbplats eller i din app. Ökad konvertering och lojalitet är andra konkreta effekter som kan kopplas till de åtgärder som Tillgänglighetsdirektivet ställer krav på.

Det finns med andra ord flera anledningar än att bara uppnå de juridiska kraven för att anpassa sin webbplats eller app.

 

Hur går jag tillväga för att anpassa min webb och app?

Vi har sammanställt en lista på några mindre åtgärder man kan genomföra för att förbättra tillgängligheten på sin webbplats. Du hittar dessa i vår checklista inför Webbdirektivet.

Vill du däremot tillgänglighetsanpassa din webbplats eller app fullt ut, och se till att de krav som ställs i direktivet uppnås, krävs en genomgående tillgänglighetsanalys av din webbplats eller app. Vi hjälper er gärna med denna typ av analys. Vi erbjuder även kurser i Webbdirektivet och WCAG för att ni ska få koll på detaljerna.

 

Vi hjälper er!

Kontakta oss via formuläret nedan så berättar vi mer om Webbdirektivet och hur din organisations webbplats eller app kan uppnå de lagstadgade kraven.

Referens: Tillgänglighetsanpassning för Länsstyrelserna

Läs mer om projektet

Blogginlägg om tillgänglighet

Till blogginlägget

Podcast om tillgänglighet

Till podden

Behöver din organisation hjälp?

Lämna ett meddelande så hör vi av oss.